Jelena Tasić Plećaš

Biznis konsultant za med.ustanove
Unapredite poslovanje svoje klinike koristeći resurse koje već posedujete!